Câu đố về thực vật:

Nỗi buồn chẳng của riêng ai
Sao mình em gánh ngày dài tháng năm
Là hoa gì?