Núi gì nằm cạnh sông Trà, trên đỉnh đất rộng, có chùa cùng tên?

Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì nằm cạnh sông Trà
Trên đỉnh đất rộng, có chùa cùng tên?

Đáp án: Núi Thiên Ân, Thiên Hà

Nghe tên là thứ thịt ăn, dẻo trong, nhiều lớp, ai mà chẳng ưa?

Câu đố về thức ăn:

Nghe tên là thứ thịt ăn
Dẻo trong, nhiều lớp, ai mà chẳng ưa?

Đáp án: Bánh da lợn

Thông qua chẳng khác con voi, nhưng ngà mọc ngược mà vòi lại không?

Câu đố về các loài động vật:

Thông qua chẳng khác con voi
Nhưng ngà mọc ngược mà vòi lại không?

Đáp án: Con trâu

Lá dứa, lá dừa, lá dong lá nào dung để gói bánh chưng

Câu đố về ngày tết:

Lá dứa, lá dừa, lá dong lá nào dung để gói bánh chưng?

Đáp án: Lá dong

Quen đi dọc, chẳng bò ngang, hai chân là bánh, đôi càng thẳng ngay, khi bò kéo, lúc cầm tay, mùa về hăng hái chở đầy lúa thơm.

Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quen đi dọc, chẳng bò ngang
Hai chân là bánh, đôi càng thẳng ngay.
Khi bò kéo, lúc cầm tay
Mùa về hăng hái chở đầy lúa thơm.
(Là cái gì?)

Đáp án: Chiếc xe bò