Câu đố về vật dụng:

Người ngắn mà ngậm tăm dài
Đội nón chẳng đội, đội quai lên đầu
Là cái gì?