Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Nhỏ hơn bốn, lớn hơn hai
Đi liền hai tiếng, có mai như rùa.
(Là chữ gì?)