Câu đố về các loài động vật:

Rủ nhau dự hội hòa bình
Từng đôi cánh trắng bay cao ngất trời?