Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đường lên Đà Lạt mộng mơ
Đèo gì mẹ bảo đầu xuân hái về?