Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Câu gì lên bổng, xuống chìm
Các em mẫu giáo hay tìm đến chơi?