Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cái gì như chong chóng
Tặng gió mát cho đời?
Cái gì lưu giữ nóng
Ruột lúc nào cũng sôi?
Cái gì ưa lạnh cóng
Lòng như băng tuyết rơi?
(Là những cái gì?)