Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền gì ngựa trắng đi ra
Thờ thần Long Đỗ vua ta xây đền?