Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vì nhà vì nước giao tranh
Thanh gươm, yên ngựa, phá thành, đốc quân
Sa cơ nào quản tấm thân
Mặc voi giày xéo, chết gần chồng con?