Câu đố về động vật:

Người vừa bằng hạt đỗ đen
Có cánh bay lượn thắp đèn sáng đêm
Là con gì?