Câu đố về quả:

Trái cây sao gọi là con
Lại còn phụng dưỡng mẹ chồng trước sau?