Câu đố về vật dụng:

Cây chẳng có rễ, có cành
Có hai đầu ở rành rành hai bên
Là cây gì?