Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Bao năm chăm chỉ học hành
Rồng mây gặp hội, lượn tầng trời xanh?