Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Người ta sắc đỏ, sắc vàng
Em đây xanh ngắt, chứa chan ân tình?

Đố là sông gì?