Bà già mặc áo đỏ

Trẻ nhỏ mặc áo xanh

 

-> Quả ớt