Con gì to nhất biển khơi,
Trên lưng vòi nước phun chơi tháng ngày.

Con gì to nhất biển khơi, Trên lưng vòi nước phun chơi tháng ngày.