Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Người Hà Tĩnh, mặt đen như mực
Từng chiêu binh ra sức chống Tàu
Nghệ An chiếm được buổi đầu
Tấm gương trung dũng đời sau còn truyền.
(Là ai?)