Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì vàng, đỏ, tím, hồng
Tên như để viết, có dòng kẻ ngang?