Câu đố về các loại bánh:

Mặt thì vuông vức chữ điền
Bụng no đậu đỗ lại nghiền thịt heo
Hùng Vương xưa chấm Lang Liêu
Cũng vì tấm bánh quí yêu phân trần?
(Là bánh gì?)