Câu đố về vật dụng:

Người gì mà chẳng biết ăn
Chỉ biết làm việc chẳng băn khoăn gì
Là cái gì?