Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Trên thân nhiều đốt
Trong ruột nhiều con
Chạy như rắn trường
Thở ra toàn khói.
(Là gì?)