Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mai vàng, đào thắm xuân thì
Nghìn năm sau vẫn trẻ trung mùa gì?

Đố là gì?