Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Anh hùng chiến dịch Đông Khê
Chặt tay mình để tiện bề tiến công.
(Là ai?)