Câu đố về động vật:

Ngoài mặc áo giáp xù xì
Mặt trong ngũ sắc nhẫn lì như gương
Là con gì?