Câu đố về các loài động vật:

Con gì dưới bể không đầu
Mang đôi kìm sắt, kẹp nhàu người ta?