Câu đố về vật dụng:

Có lá, mà chẳng có cây
Máy bay, tàu hỏa đó đây đi hoài
Là lá gì?