Câu đố về vật dụng:

Có mây, mà chẳng có mưa
Có đôi kẻ trước người sau đi về
Là cái gì?