Câu đố về thực vật và hoa quả:

Nghe tên cứ tưởng... rất đau
Quả tròn mọng nước, rực màu vàng tươi.
Mùa xuân đến với đất trời.
Chuyên làm cây cảnh, chào mời ngày xuân.
(Là cây gì?)