Câu đố về các loài động vật:

Nắng thì rút tận ngách sâu
Mưa thì chường mặt, kêu la vang trời?