Câu đố về con người và địa danh:

Ải nào nằm giữa núi rừng
Làm giặc phương Bắc khom lưng chạy dài
Là ải nào?