Câu đố về thức ăn:

Nghe tên biết vị thơm cay
Không tin, xin hãy vào rừng tìm em?