Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa gì ở tỉnh Hà Tây
Việt Nam là gốc lại vầy phương xa?