Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mình dài ba tấc
Bịt đốc một đầu
Tuột mão lòi râu
Tính hay ngâm hồ lam thuỷ
Con nhà tính khí thấy trắng thì ưa.
(Là cái gì?)