Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nghề gì chép chép, ghi ghi
Tin cũ, tin mới, tin trong, tin ngoài?