Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Mênh mông sông nước đi về
Cảng gì nằm cạnh “Nhà Rồng” quê ta?