Câu đố về đồ vật:

Ngang tam giác. Ngửa hình tròn.
Mưa to cũng chịu, nắng già cũng cam?