Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Nhà nhà, xóm xóm yên vui
Đất rung núi chuyển, tan tành khắp nơi?

Đố là gì?