Câu đố về hoa:

Hoa gì đếm bước mặt trời
Xoay tròn theo sắc nắng vàng tháng năm?