Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Nào đâu thấy dáng, thấy hình
Triệu năm người ấy nuôi mình lớn lên.
Ở đâu cũng ngập bốn bên
Tặng người, người nhận lâu bền chẳng vơi.
(Là gì?)