Câu đố về thực vật:

Họ là nước, tên người trời
Mỗi năm chỉ nở hoa tươi một lần
Là hoa gì?