Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Dòng trôi xuôi mãi không ngừng
Sông gì vượt thác, vượt ghềnh ngày đêm?

Đố là sông gì?