Câu đố vui dân gian số 9

Cái mỏ xinh xinh. Hai chân tí xíu. Lông vàng mát dịu ""Chiếp! Chiếp!" suốt ngày?

Đố là con gì?