Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trán em nở, mặt em tròn 

Người em vừa đẹp, vừa giòn, vừa xinh?

Đố là gì?