Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Nắng vàng tươi tựa mật ong
Ngoài hiên cúc nở, đố em mùa gì?

Đố là gì?