Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cầu gì tải điện đi qua
Để đèn thắp sáng cho ta học bài?
Cầu gì bắc ở hai vai
Không cây mà lại may bằng chỉ kim?
Cầu gì lên bổng, xuống chìm
Các em mẫu giáo hay tìm đến chơi?
Cầu gì xa tít chân trời
Bảy màu rực rỡ không người nào qua?
(Là những cầu gì?)