Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Nằm trong lòng đất tối đen
Mũi khoan xuống nước chui lên giúp đời
Cho muôn xe, máy reo vui
Cho đêm được sáng ngời ngời hơn trăng?

Đố là gì?