Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Không dấu - làm bạn với răng
Thêm huyền - con vật sống bằng lá dâu.
Thêm sắc - kì cọ trước sau
Nên dùng nước ấm; đoán mau chữ gì?
(Là chữ gì?)