Câu đố về thực vật, hoa quả:

Không phải núi mà có khe
Không phải bưởi mà có múi
(Là quả gì?)