Câu đố về thức ăn:

Mứt, kiệu, dưa, hành, câu đối đỏ
Mai vàng, đào thắm; thiếu em thôi?